Logo và Slogan

Logo và Slogan

Bất kỳ một công ty nào cũng cần có logo và slogan để bộc lộ tầm nhìn và mục tiêu của thương hiệu. HECICO HN cũng vậy, chúng tôi đã ra quyết định về slogan của mình là “an toàn bền bỉ”.

 

HECICO HP

Logo

HECICO HN

Logo