Đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình khởi công xây dựng "Nhà nhân ái"

Đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình khởi công xây dựng “Nhà nhân ái”

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022; căn cứ Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo; thiết thực tổ chức hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027'.

Sáng 7/9, Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố đã phối hợp với Huyện đoàn Vĩnh Bảo tổ chức Chương trình khởi công xây dựng “Nhà Nhân ái” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo'.

Đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình khởi công xây dựng "Nhà nhân ái"
Đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình khởi công xây dựng “Nhà nhân ái”
Đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình khởi công xây dựng "Nhà nhân ái"
Đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình khởi công xây dựng “Nhà nhân ái”
Đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình khởi công xây dựng "Nhà nhân ái"
Đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình khởi công xây dựng “Nhà nhân ái”

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp thành phố đã chỉ đạo nhóm an sinh số 6 thuộc Đoàn Khối trao kinh phí hỗ trợ 25 triệu đồng cho gia đình bà Đào Thị Thành; với hy vọng góp phần xây dựng lên một ngôi nhà chắc chắn, kiên cố để gia đình an tâm sinh sống, an toàn qua những mùa mưa bão'.

Bài viết: Đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình khởi công xây dựng “Nhà nhân ái” (https://dev1.hecico.com.vn/blog/doan-hai-phong-khoi-cong-xay-dung-nha-nhan-ai/) được biên tập bởi Thiết bị điện Hecico (https://dev1.hecico.com.vn). Vui lòng liên kết tới web của chúng tôi khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *