Giảm giá tiền điện do covid

Giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID

Sở Công Thương vừa có văn bản hướng dẫn việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 2) nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh chịu tác động của dịch'.

Theo đó, giảm 10% giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 được quy định tại Quyết định số 648 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện. Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông, giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất, quy định theo Quyết định 648'.

Giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 mua điện từ các đơn vị thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và các đơn vị bán lẻ điện, cụ thể:

  • Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19;
  • Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.
  • Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có thu phí cách ly y tế tập trung.

Tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng thuộc đối tượng trên là 3 tháng, tại các kỳ hóa đơn tháng 10, 11 và 12/2020'.

Trường hợp hóa đơn tiền điện tháng 12/2020 của khách hàng sử dụng điện chưa được phát hành thì số tiền hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện của 3 tháng 10, 11 và 12/2020 được hoàn trả trong hóa đơn tiền điện tháng 12'.

Trường hợp hóa đơn tiền điện tháng 12 của khách hàng sử dụng điện đã được phát hành hoặc tổng số tiền được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện lớn hơn tiền điện tại hóa đơn tháng 12 thì thực hiện hoàn trả cho khách hàng vào các kỳ hóa đơn tiếp theo'.

Các đơn vị bán lẻ điện nông thôn, khu tập thể, cụm dân cư và tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt có trách nhiệm lập hồ sơ giảm giá bán điện cho khách hàng thuộc đối tượng được giảm giá gửi Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng để làm căn cứ thực hiện hoàn trả tiền bán buôn điện'.

Nguồn: Trâm Bầu – Haiphong.gov.vn

Bài viết: Giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID (https://dev1.hecico.com.vn/blog/giam-tien-dien-cho-khach-hang-bi-anh-huong-cua-dich-covid-19/) được biên tập bởi Thiết bị điện Hecico (https://dev1.hecico.com.vn). Vui lòng liên kết tới web của chúng tôi khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *