Đại Hội Thanh Niên Tiên Tiến Làm Theo Lời Bác Năm 2018

Hecico tham gia đại hội thanh niên làm theo lời Bác 2018

Trong 2 ngày 19, 20/5/2018, Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, 2018 đã được Trung ương Đoàn tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia chương trình có 336 đại biểu từ 63 tỉnh thành trên cả nước, trên tất cả các lĩnh vực của đời sông xã hội. Đại diện cho khối thanh niên công nhân thành phố Hải Phòng, đồng chí Vũ Kiên Định, BT ĐTN công ty đã vinh dự tham gia các hoạt động của đại hội lần này'.

Lễ Tuyên Dương Thanh Niên Làm Theo Lời Bác Toàn Quốc
Lễ Tuyên Dương Thanh Niên Làm Theo Lời Bác Toàn Quốc
Lễ Trông Cây Kỉ Niệm 128 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Lễ Trông Cây Kỉ Niệm 128 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Đồng Chí Vũ Kiên Định Tham Gia đjai Hội
Đồng Chí Vũ Kiên Định Tham Gia đại Hội
Đoàn đại Biểu Tham Dự Đại Hội
Đoàn đại Biểu Tham Dự Đại Hội
Bài viết: Hecico tham gia đại hội thanh niên làm theo lời Bác 2018 (https://dev1.hecico.com.vn/blog/hecico-tham-gia-dai-hoi-thanh-nien/) được biên tập bởi Thiết bị điện Hecico (https://dev1.hecico.com.vn). Vui lòng liên kết tới web của chúng tôi khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Nội dung liên quan

Từ khoá SP liên quan

, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *